کیف های برزنتی سایز فایبریک کیبورد Roland مدل EA7

با نوار آبی و نوار قرمز 

 .  .