دمو هاب پک BX2


نمونه های صوتی و تصویری از اکسپنشن پک BX2 

لطفا با هندزفری گوش کنید.


  نمونه  های 2018 (جدید) :

..

  نمونه های 2017 (قدیمی) :

...........


 نمونه صوتی :

  (مخصوص S670)

  6,8Pop-1   6,8Ravi
 Mahali3  6,8Dubstep
 Navazesh 6,8Studio
 Motrebi Zendegi
 Yaram Ey Yar Vole Vole
Kavir  Halqe Talay
Bandari3