ساز قانون


آشنایی با ساز قانون


 1. قانون سازی است متعلق به خانوادهٔ قدیمی سیتار (Cythare)
 2. در قدیم تحت عنوان Canon یا miocanon بوده.
 3. این ساز دارای یک جعبهٔ چوبی بزرگ تر از گیتار و تار و تنبور است.
 4. به وسیلهٔ دو انگشت سبابه و دو مضراب (که میان حلقه‌ای که به انگشت کرده‌اند و خود انگشت قرار می‌گیرند) نواخته می‌شود.
 5. در بخش‌های سازشناسی متون کهن موسیقی به سازی سه گوش، بیرون ساعد، با سطحی مجرد تنها، دارای هفتاد و دو وتر آن یک کوک می‌گرفته با تاری از ابریشم و گاه از روده و گاه از مفتول سیم اشارت رفته‌است که همانند چنگ نواخته می‌شده‌است.
 6. قانون از سازهایی اصیل و کهن در موسیقی ایرانی بوده و توانایی بیان گوشه‌های موسیقی ایرانی را داشته و دارد. ولی در بیشترِ موسیقی امروزیِ ایران کمرنگ شده و در کشورهای همجوار عرب زبان و ترک زبان ، سال‌ها است که خیلی بیشتر از زادگاهِ آن بهر استفاده قرار گرفته میشود.

اجزای تشکیل دهندهٔ ساز قانون :

 1. جعبهٔ ذوزنقه شکل ساخته شده از چوب
 2. پرده گردان: کلیدهای کوچک و متحرک که در سمت چپ ساز بعد از شیطانک نصب شده و باعث تغییر صدا می‌شود.
 3. شیطانک
 4. محل گرهِ سیمها
 5. سیمها (هر سه سیم با یکدیگر همصدا کوک می‌شوند).
 6. گوشی
 7. خرک
 8. پایهٔ خرک
 9. شبکه‌های صوتی
 10. صفحهٔ رو
 11. صفحهٔ زیر
 12. ضلع کوچک
 13. ضلع بزرگ
 14. پوست
 15. حلقه‌های مضراب
 16. مضراب
 17. کلید کوک  

 


انجمن گفتگو و سوال دربراه قانون

اشتراک گذاری در تلگرام